Feike van der Boom

Kerkkunst

herdenkingsbord Het Lege Graf

Ontwerp voor het herdenkingsbord Gorechtkerk te Haren, "Het lege graf".
Inmiddels is het uitgevoerd.

Voor elk overleden lid wordt een kruisje met zijn/haar naam opgehangen.
Voor iedereen die gedoopt is komt er een duifje met zijn/haar naam te hangen.

Aan het einde van het kerkelijke jaar worden alle overledenen in een gezamenlijke dienst herdacht.

Daarna worden alle kruisjes en duifjes verwijderd en wordt weer elke nieuw overledene en gedoopte met respectievelijk een kruisje of een duifje herdacht.


ontwerptekening Het Lege Graf